Advokát

JUDr. Petr Konečný

Zaměření


o kanceláři

O advokátní kanceláři

Advokátní kancelář zahájila svoji činnost v roce 2004 a po dobu svého trvání poskytuje právní pomoc zejména v oblasti práva občanského, obchodního, směnečného a insolvenčního. Advokátní kancelář nabízí své služby v zastupování klientů před soudy, rozhodci, správními orgány, při sepisování smluv, jednostranných právních úkonů a i dalších dokumentů. Zajišťuje rovněž právní služby spojené s advokátní úschovou listin, finančních prostředků, cenných papírů, včetně ověřování podpisů na těchto dokumentech podle zvláštního právního předpisu. Právní služby jsou poskytovány jak společnostem při jejich podnikatelské činnosti, tak samozřejmě i občanům.

Advokát JUDr. Petr Konečný složil v roce 2009 insolvenční zkoušku, stal se tedy kvalifikovaným insolvenčním správcem dle zákona č. 312/2006 Sb., a je proto oprávněn vykonávat činnost insolvenčního správce i po 1. 1. 2010.

Advokátní kancelář poskytuje právní služby ve svém sídle v Praze i v místě pobočky kanceláře v Olomouci. V případě potřeby může být právní pomoc poskytnuta též v místě bydliště nebo v sídle klienta.

Na případnou budoucí spolupráci se těší
                kolektiv advokátní kanceláře JUDr. Petra Konečného