Ceník

Ceník advokátních služeb je stanoven dle zákona o advokacii a advokátního tarifu. Podle povahy poskytované právní služby může být odměna sjednána po dohodě jako:


Úkonová odměna

Odměna za služby advokáta je určena počtem úkonů právní služby, které advokát v konkrétní věci učiní. Pevná částka za každý úkon právní služby je dle povahy věci přímo stanovena advokátním tarifem s tím, že po dohodě s klientem může být výše tarifně stanovené odměny změněna.
Časová odměna

Odměna za služby advokáta je určena počtem hodin, které advokát poskytnuté právní službě věnuje.
Paušální odměna

Odměna za služby advokáta je sjednána pevnou částkou za kompletní vyřízení věci a je věcí dohody mezi advokátem a klientem.